XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN NỀN TẢNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Kính gửi: Anh Chị

Chúng tôi xin thông báo, Tài liệu này thuộc sở hữu của TS Vũ Ngân Bình, việc sao chép, trích dẫn và sử dụng cần được tôn trọng và xin phép người sở hữu.

Anh Chị vui lòng download Slide đào tạo tại link này:

https://drive.google.com/drive/folders/0B0hLK4YwSxRgQ3V5Mk1OaVI1N2s?usp=sharing

Chúc Anh Chị Sức khỏe và Thành công!

🔔 70.000 Nhà Tuyển dụng đã đăng tuyển #free tại: http://hiworks.vn/
🔎 Có hàng 💯 UV đang chờ ứng tuyển công việc của Bạn.
💢 http://topworks.vn || Top Career
🎯 Management Job
••••••••••••••••••∆∆∆••••••••••••••••••
💢 http://hiworks.vn || Create Future
🎯 Internship & Graduate Job
•••••••••••••••••∆∆∆•••••••••••••••••••
💢 http://vieclamphothong.vn || Lao Động Là Vinh Quang
🎯 Lao động nghề và phổ thông
••••••••••••••••••∆∆∆••••••••••••••••••
ĐĂNG TUYỂN KO NGỪNG
ỨNG VIÊN SẼ ĐẾN!

Bình luận bài viết

Tìm việc làm

Địa điểm