News

HỘI THẢO “XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DỰA TRÊN NỀN TẢNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG”

Nội dung chi tiết: Phần 1: Giới thiệu hệ thống văn bản nội bộ – công cụ quản trị nhân sự của doanh nghiệp – Tổng quan hệ thống văn bản liên quan đến quy trình quản trị nhân sự tại Doanh nghiệp (quy chế tuyển dụng, đào tạo, trả lương, xử lý kỷ luật lao động, giải quyết khiếu

Xem thêm

Chia sẻ 169 Hồ sơ nhân viên kế toán tại Hà Nội và 78 tại Hồ Chí Minh

Chào các nhà tuyển dụng, Đây là các CV có trên trang Hiworks, các ứng viên tất cả đều là 9x, đa số sinh năm 94, 95 mới tốt nghiệp ra trường. Các ứng viên này đang có nhu cầu tìm kiếm công việc. Anh chị có thể mời phỏng vấn vị trí kế toán viên, hoặc các vị trí

Xem thêm

Tìm việc làm

Địa điểm