Kết quả Khảo sát lương 2016 tất cả các vị trí, chức vụ, ngành nghề

Các anh chị em làm công tác quản trị nhân sự nói chung và làm về tuyển dụng nói riêng nên tham khảo tiền lương trên thị trường đang ở mức nào để nhanh chóng đưa ra mức lương phù hợp cho các vị trí tuyển dụng, xây dựng thang bảng lương, điều chỉnh lại mức lương hiện tại của công ty cho phù hợp với giá lương thị trường.

anh chị em vui lòng download tài liệu tại link này:

https://goo.gl/dNG16o

Bình luận bài viết

Tìm việc làm

Địa điểm