test

Thông tin chi tiết

  • Mức lương 3-trieu-5-trieu
  • Trình độ Trung cấp
  • Kinh nghiệm 1-nam-2-nam
Chia sẻ công việc này

Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ trung kính hà nội