Senior Recruiter (SR) 187 views

1. Mô tả công việc

GPO is currently looking for a qualified candidate for a post-employment position in Ba Dinh – Hanoi

Senior Recruiter (SR)

Responsibilities:

Create and develop a network in the field of advertising sales/digital marketing and IT;

 • Establish recruiting requirements by studying organizational plans and objectives;
 • Oversee entire selection process (screen CV, contact applicants, testing support and offer);
 • Support candidates in probation period for adaptation in Cốc Cốc.
 • Support outdoor recruitment events
 • Other tasks as assigned by Direct Manager

 

2. Yêu cầu công việc

Requirements:

 • Large Digital Marketing/ Sales and IT network;
 • Minimum 3 years experience as a recruiter
 • Experience in recruiting Sales positions in the Digital marketing field is a plus;
 • Good communication skills;
 • Fluent in English (IELTS score of 5.5 or higher)

 

3. Quyền lợi

Benefits:

 • Flexible working hours and no dress code
 • All you can eat instant noodle buffet & unlimited coffee/tea bar 🙂
 • Medical expenses: up to 12 mil/year
 • Surgical expenses: up to 12 mil/year
 • Other Trade Union benefits for staff and family

4. Hướng dẫn ứng tuyển

SUBMIT:

 • Interested candidates should send CV to rec3.gpo@gmail.com with the following subject: Name – Date of Birth – Location (eg Nguyen Hong Phuong – 1970 – SM2)
 • Mobile: 024.7109.6868
 • http://gpo.com.vn/vi/quang-cao-ban-hang-ma-tuyen-dung-qcbh/
 • Deadline: pay as early as possible early

 

Thông tin chi tiết

 • Mức lương Thỏa thuận
 • Trình độ Đại học
 • Kinh nghiệm 2-nam-3-nam
 • Giới tính namnu
 • Đã hết hạn!
Chia sẻ công việc này
GPO - Grow dân và Tổ chức là một công ty hàng đầu tại Việt Nam và thị trường ASEAN để cung cấp các dịch vụ và giải pháp trong quản lý nguồn nhân lực. Tại các GPO, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ thu hút nhân tài và tuyển dụng, đào tạo nhân tài và phát triển, tư vấn doanh nghiệp cho kết quả tối đa hóa hiệu quả tổ chức và tối ưu hóa của quá trình kinh doanh (BPO) hoặc gia công phần mềm. Trong các từ khác, GPO giúp khách hàng của chúng tôi chuẩn hóa quy trình làm việc, làm cho họ đơn giản và tự động chạy bằng hệ thống của họ sau đó tối đa hóa các kết quả làm việc.
Kết nối với chúng tôi