Sales Manager (SM2) 172 views

1. Mô tả công việc

GPO is currently looking for a qualified candidate for a post-employment position in Ba Dinh – Hanoi

Sales Manager (SM2)

Responsibilities:

 • Build up and manage sales team to sell contextual and media ads.
 • Maintain good relationships with clients to ensure continuous business growth.
 • Ensure on-time delivery and quality of advertisements.
 • Ensure timely advertising billing and payment for customers
 • Review sales processes and suggest improvements.
 • Prepare sales presentations and proposals for customers.
 • Develop sales strategies to achieve short and long term sales revenue objectives.
 • Recognize new sales opportunities by studying the latest market trends

 

2. Yêu cầu công việc

Requirements:

 • At least 2 years working experience in Management
 • Minimum 2 years of working experience in Digital Marketing
 • Good knowledge about bidding system
 • Have experience in selling Google Ads and Facebook Ads
 • Good organization and planning skills
 • Strong communication, presentation and negotiation skills
 • Other requirements will be discussed in the interview

3. Quyền lợi

Benefits:

 • High commission rate
 • Medical expenses: up to 12 mil/year
 • Surgical expenses: up to 12 mil/year
 • Other Trade Union benefits for staff and family

4. Hướng dẫn ứng tuyển

SUBMIT:

 • Interested candidates should send CV to rec3.gpo@gmail.com with the following subject: Name – Date of Birth – Location (eg Nguyen Hong Phuong – 1970 – SM2)
 • Mobile: 024.7109.6868
 • http://gpo.com.vn/quan-ly-kinh-doanh-mang-quang-cao-ma-tuyen-dung-qlkd2/
 • Deadline: pay as early as possible early

Thông tin chi tiết

 • Mức lương Thỏa thuận
 • Trình độ Đại học
 • Kinh nghiệm 2-nam-3-nam
 • Giới tính namnu
 • Đã hết hạn!
Chia sẻ công việc này
GPO - Grow dân và Tổ chức là một công ty hàng đầu tại Việt Nam và thị trường ASEAN để cung cấp các dịch vụ và giải pháp trong quản lý nguồn nhân lực. Tại các GPO, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ thu hút nhân tài và tuyển dụng, đào tạo nhân tài và phát triển, tư vấn doanh nghiệp cho kết quả tối đa hóa hiệu quả tổ chức và tối ưu hóa của quá trình kinh doanh (BPO) hoặc gia công phần mềm. Trong các từ khác, GPO giúp khách hàng của chúng tôi chuẩn hóa quy trình làm việc, làm cho họ đơn giản và tự động chạy bằng hệ thống của họ sau đó tối đa hóa các kết quả làm việc.
Kết nối với chúng tôi