Recent Jobs

Featured Jobs

1. Mô tả công việc Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; các định khoản nghiệp vụ phát sinh. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN và nghiệp vụ khác. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ
1. Mô tả công việc • Sử dụng và tìm ra lỗi trên website • Liệt kê các lỗi, yêu cầu xử lý lỗi. • Nhập nội dung mẫu cho web đồng thời kiếm tra, phát hiện lỗi trong quá trình nhập. • Nhận yêu cầu của khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành Website
1. Mô tả công việc – Tham gia hỗ trợ phòng Marketing viết bài PR giới thiệu về các sản phẩm của Tập đoàn. – Hỗ trợ quản lý hệ thống fanpage, website của tập đoàn. – Đề xuất ý tưởng, tham gia thiết kế và làm nội dung cho bản tin nội bộ (newsletter) – Các công việc khác
1. Mô tả công việc VTV4 đang có nhu cầu tuyển dụng người dẫn chương trình cho các bản tin tiếng Việt của VTV4, làm việc lâu dài. Số lượng: 03 – 05 người 2. Yêu cầu công việc Là công dân Việt Nam, tuổi đời chưa quá 27, ngoại hình ưa nhìn. Có kinh nghiệm dẫn chương trình, dẫn bản
1. Mô tả công việc – Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty theo nhiệm vụ được giao: – Mảng sản phẩm các giải pháp công nghệ cho các Bộ ngành, Ngân hàng: Phối hợp với Core team triển khai các dự án lập trình trên nền tảng JAVA. – Mảng sản phẩm các giải pháp công

Featured Employer

What HiWorks Offered

CROSS BROWSERS Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

EASY CUSTOMIZATION Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

EASY CUSTOMZATION Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

MODEM DESIGN Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

MODERN DESIGN Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

QUICK SUPPORT Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

From Our Blog

Etiam imperdiet pulvinar nisl, eu iaculis justo efficitur in.


Get JobMonster App for your mobile

Searching for jobs never been that easy. Now you can find job matched your career expectation, apply for jobs and receive feedback right on your mobile. Get JobMonster mobile app and start your job search now!customercustomer