Viện Quản trị kinh doanh 325 views

This company has no active jobs

Viện Quản trị kinh doanh

Là đơn vị thành viên của Đại học FPT, Viện Quản trị Kinh doanh FSB đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.Tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm của mình trong việc đào tạo các chương trình sau đại học và tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp. Viện đã đào tạo được hàng ngàn thạc sỹ quản trị kinh doanh cùng hàng chục ngàn nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam. Tất cả các tổng công ty, tập đoàn, ngân hàng lớn tại Việt Nam và gần 200 doanh nghiệp lớn nhỏ… hàng năm đều cử cán bộ theo học các khóa đào tạo của FSB hoặc mời FSB tổ chức đào tạo tại chỗ cho doanh nghiệp.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Viện Quản trị kinh doanh - Nhà C - tòa nhà Việt Úc - KĐT Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội
Kết nối với chúng tôi