Tridge Vietnam 120 views

Tridge Vietnam has posted 1 job

Tridge Vietnam

Tridge là công ty thương mại trung gian toàn cầu với trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc và mạng lưới nhân viên tìm nguồn cung ứng (Finder) trên khắp 123 quốc gia. Lĩnh vực trọng tâm của Tridge là tìm nguồn cung ứng và phân phối thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm cho quá trình sản xuất và chế biến.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Tridge, 5F, 95-1, Dongwang-ro, Seocho-gu, Seoul, 06584, South Korea
Kết nối với chúng tôi