TOPICA Native 343 views

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company
(0)

TOPICA Native

(0)

Infomation Company

  • 0 Jobs
  • Địa chỉ liên hệ 75 Phuong Mai, Dongda, Hanoi, Vietnam

Something About Company

Nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến, tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp thông qua việc giúp Học viên luyện nói hàng ngày với Giáo viên Âu – Mỹ – Úc. Mỗi ngày, từ 8 giờ đến 24 giờ TOPICA Native(Topmito) mở các lớp học trực tuyến, Giáo viên bản ngữ sẽ giảng dạy trực tiếp cho Học viên qua lớp học trực tuyến được thiết kế trực quan, sinh động.

Liên hệ

Bạn đồng ý với Quy định và Điều kiện