Tập đoàn Hoa Sao 66 views

This company has no active jobs

Tập đoàn Hoa Sao

Bắt đầu từ một Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng nhỏ, chỉ với 30 con người, sau gần 10 năm thành lập, chúng tôi đã nhiều lần được ghi nhận là một tổ chức cung cấp dịch vụ uy tín và trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Chăm Sóc Khách Hàng.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Số 1 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giâý, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi