Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 189 views

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank has posted 1 job

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank)  là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.
Kết nối với chúng tôi