M-Pay Company 80 views

Follow

This company has no active jobs

0 Review

Rate This Company
(0)

M-Pay Company

(0)

Infomation Company

  • 0 Jobs
  • Địa chỉ liên hệ 8TH FLOOR, VTC ONLINE BUILDING, NO. 18, TAM TRINH STREET, MINH KHAI WARD, HAI BA TRUNG DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM

Something About Company

M-PAY TRADE AND TECHNOLOGY SERVICES JSC.

Add: 18TH FLOOR, VTC ONLINE BUILDING, NO. 18, TAM TRINH STREET, MINH KHAI WARD, HAI BA TRUNG DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM

Liên hệ

Bạn đồng ý với Quy định và Điều kiện