M-Pay Company 64 views

This company has no active jobs

M-Pay Company

M-PAY TRADE AND TECHNOLOGY SERVICES JSC. Add: 18TH FLOOR, VTC ONLINE BUILDING, NO. 18, TAM TRINH STREET, MINH KHAI WARD, HAI BA TRUNG DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 8TH FLOOR, VTC ONLINE BUILDING, NO. 18, TAM TRINH STREET, MINH KHAI WARD, HAI BA TRUNG DISTRICT, HA NOI CITY, VIETNAM
Kết nối với chúng tôi