LifesUp 157 views

This company has no active jobs

LifesUp

LifesUp là công ty chuyên phát triển phần mềm ứng dụng được thành lập tại Phần Lan. Hiện nay công ty đang phát triển và mở rộng chi nhánh tại Việt Nam. Các lĩnh vực của công ty bao gồm Web, Webservice, Mobile, IoT...
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Số 52, ngõ 121. Chùa Láng