HR2B 99 views

This company has no active jobs

HR2B

Là một trong các công ty tuyển dụng nhân sự cấp quản lý hàng đầu tại Việt Nam. HR2B cũng là công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao có quy trình tuyển dụng rõ ràng và cụ thể.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Tầng 22, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi