Hạ Tầng Viễn Thông Miền Bắc 86 views

This company has no active jobs

Hạ Tầng Viễn Thông Miền Bắc

TIN được biết đến là công ty đối tác độc quyền của FPT Telecom khu vực phía Bắc, chịu trách nhiệm triển khai và bảo trì toàn bộ các sản phẩm dịch vụ của FPT Telecom cung cấp cho khách hàng (cá nhân, công ty, cơ quan tổ chức nhà nước). Với lịch sử phát triển 6 năm, TIN song hành cùng với FPT Telecom tự tin khẳng định thương hiệu công ty với môi trường năng động, chuyên nghiệp cho các bạn khối ngành kỹ thuật. Tại TIN,  nhân viên mới được tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, các bạn nhân viên cũng có rất nhiều cơ hội để phát triển khi làm việc tại TIN.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Cán bộ nhân sự - Nguyên Ngọc(Mr)