Dai-Ichi Life 97 views

This company has no active jobs

Dai-Ichi Life

Được thành lập vào năm 1902 dưới hình thức công ty bảo hiểm nhân thọ tương hỗ đầu tiên tại Nhật Bản, The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (“Dai-ichi Life”) là một trong những công ty BHNT hàng đầu tại Nhật Bản cũng như trên thế giới với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ kể từ khi được thành lập, Dai-ichi Life luôn hoạt động dựa trên nền tảng “Khách hàng là trên hết” và là một môi trường chuyên nghiệp để bạn phát triển sự nghiệp của mình lâu dài.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 195 Khâm Thiên