Công ty TNHH Xương Rồng Xanh ( Nhãn hàng thời trang ONOFF) 121 views

Công ty TNHH Xương Rồng Xanh ( Nhãn hàng thời trang ONOFF) has posted 1 job

Công ty TNHH Xương Rồng Xanh ( Nhãn hàng thời trang ONOFF)

Tầm nhìn:
-  Thương hiệu thời trang sức khỏe được yêu thích nhất tại Việt Nam.
Sứ mệnh:
-  Đối với khách hàng: Cam kết mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, sự an toàn, phong cách thời trang cùng chất lượng dịch vụ khách hàng ưu việt.
-  Đối với đồng nghiệp: Cung cấp môi trường làm việc thử thách và tưởng thưởng xứng đáng. Luôn khuyến khích đổi mới và phát huy sáng tạo.
-  Đối với cộng đồng: Nâng cao chất lượng sức khỏe của cộng đồng.
Giá trị cốt lõi:
Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị, mà mỗi thành viên On&Off được mong đợi thể hiện ở bất kỳ vị trí nào. Các giá trị cốt lõi này được hình thành từ giá trị của những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp và tập thể người lao động, là BẢN SẮC của thương hiệu, là cơ sở để xây dựng VĂN HÓA ON&OFF:
-  Tôn trọng con người
-  Khách hàng là trung tâm
-  Chất lượng tốt nhất
-  Vì sức khỏe của cộng đồng
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Tầng 15, tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi