Công ty TNHH Thiên Hương 99 views

Công ty TNHH Thiên Hương has posted 3 jobs

Công ty TNHH Thiên Hương

Công ty TNHH Thiên Hương là công ty chuyên quản lý về Du lịch - Khách sạn và xây dựng các công trình nhà ở, chung cư, resort. Công ty đã hoạt động được khoảng 10 năm. Hiện nay, Công ty đang mở & điều hành hệ thống 06 khách sạn, có tên là Church Boutique Hotels. Công ty chúng tôi cam kết mang lại đầy đủ các chế độ tốt nhất cho người lao động, dựa vào Luật Lao Động của Việt Nam.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ số 9 phố nhà thờ, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội