Công ty TNHH Sáng tạo Sunrise Toàn Cầu 69 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Sáng tạo Sunrise Toàn Cầu

  • SRC Global là sự kết hợp tuyệt vời giữa tư duy hệ thống của phương tây và năng lực linh hoạt, sáng tạo của người Việt Nam. Với việc xây dựng đạo đức doanh nghệp, văn hoá doanh nghiệp và ứng dụng phương pháp quản trị tiên tiến, SRC Global đang tiến những bước vững chắc tạo ra bản sắc và tiếng nói của mình trong ngành công nghệ và truyền thông, marketing. SRC Global là nơi tập hợp của những có năng lực và dám điên, dám làm những điều phi truyền thống trên nền tảng tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của giá trị.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 19 Nguyễn trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi