Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam 96 views

This company has no active jobs

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007, là thành viên của The Dai-ichi Life Insurance Company, Limited (“Dai-ichi Life”) – Nhật Bản, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Nhật Bản và trên thế giới. Đến nay, Dai-ichi Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 4 cả nước với đội ngũ 750 nhân viên và 60.000 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. (tính đến ngày 31/12/2015)
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Tầng 12A Tòa nhà VP 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- HN