Công ty Phần mềm VNPT 107 views

This company has no active jobs

Công ty Phần mềm VNPT

Công ty Phần mềm VNPT (VNPT Soft Company) được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-VNPT-VNP-NS ngày 30/06/2015 của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone). VSC là doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, dưới hình thức chi nhánh của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông và hoạt động theo luật Doanh nghiệp.  
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 043.212.1994
Kết nối với chúng tôi