Công ty CP NNL Worklink 71 views

This company has no active jobs

Công ty CP NNL Worklink

  • Công ty nguồn đầu tư Nhật
  • Chuyên cung cấp nhân sự cho các công ty đối tác
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ liên hệ Số 32A, đường số 81, phương Tân Quy, quận 7
Kết nối với chúng tôi