Cong ty CP Nguon Nhan luc Worklink 61 views

This company has no active jobs

Cong ty CP Nguon Nhan luc Worklink

WORKLINK GROUP là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân sự chất lượng cao cho các công ty, doanh nghịêp và các tập đoàn tại Việt Nam. Được thành lập năm 2014 với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Basara và Tổ chức Jinzai – Liên hịêp về Nhân Sự tại Nhật Bản. Với phương châm “đồng hành cùng doanh nghịêp“, chúng tôi luôn cố gắng hết mình để luôn là cầu nối giữa ứng viên với doanh nghịêp và là giải pháp hữu hịêu trong vịêc tìm kiếm nhân sự chất lượng cao nhằm đáp ứng đủ - đúng nhu cầu doanh nghịêp.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 48 Nguyen Viet Xuan, Thanh Xuan