Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế 142 views

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế has posted 2 jobs

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

Công ty Cổ phần Đầu tư hàng tiêu dùng quốc tế là đơn vị sở hữu thương hiệu S&B. Định vị của thương hiệu S&B là phát triển hạ tầng bán lẻ tự động thông qua phát triển mạng lưới máy bán hàng tự động hiện đại hàng đầu hiện nay của các nước tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam. S&B Với sứ mệnh tạo ra những giá trị tiện ích cao nhất cho người dân Việt Nam trong tiêu dùng hiện đại, đồng thời mang đến những trải nghiệm phong phú về phong cách mua hàng mới và tối đa hóa tiện ích trên nền tảng công nghệ hiện đại.
Kết nối với chúng tôi