Công ty cố phần Địa ốc 19 68 views

This company has no active jobs

Công ty cố phần Địa ốc 19

Nguyên tắc 8T: Để thực hiện triết lý trên Công ty đề ra nguyên tắc 8 chữ T gồm có: TẬN TÂM, TÔN TRỌNG, TRUNG THỰC, TRUNG TÍN, TRÍ TUỆ, TẬN TÌNH, TỰ TIN, THUẬN TIỆN; cụ thể:
  • TẬN TÂM: Hết lòng và có tinh thần trách nhiệm với công việc, với mọi người, với công ty.
  • TRUNG THỰC: Ngay thẳng, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải.
  • TRÍ TUỆ: Suy nghĩ tư duy của con người, bao gồm khả năng tưởng tượng, ghi nhớ, lý luận, thu nhận tri thức… có thể tiến tới sáng tạo.
  • TỰ TIN: Tin vào bản thân mình, có bản lĩnh trong công việc và cuộc sống.
  • TÔN TRỌNG: Tuân thủ, không coi thường và vi phạm các nguyên tắc tổ chức. Coi trọng và quý mến cấp trên và đồng nghiệp.
  • TRUNG TÍN: Trung thành và giữ lời hứa.
  • TẬN TÌNH: Sống và làm việc với tất cả tình nghĩa, tất cả sức lực.
  • THUẬN TIỆN: Tạo mội trường thuận lợi và có công dụng tốt trong công việc và đời sống.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ Số 1, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi