Công ty cổ phần COMA68 91 views

This company has no active jobs

Công ty cổ phần COMA68

Công ty cổ phần COMA68 tại lô E1, E2 Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang thành lập năm 2010. Số lượng CBCNV: 80 (gồm 2 xưởng: Cơ khí và kết cấu) Lĩnh vực kinh doanh: Kết cấu thép, khuôn mẫu chính xác, gia công cơ khí chính xác
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Bắc Giang
  • Địa chỉ liên hệ Lô E1, E2 Khu Công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang
Kết nối với chúng tôi