Cong ty Bao hiem Buu dien 59 views

This company has no active jobs

Cong ty Bao hiem Buu dien

Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) - Doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thuộc Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Tháng 10/2016, PTI vinh dự là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất đạt giải thưởng cấp quốc gia “Doanh nghiệp vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen tặng.Công ty Bảo hiểm Bưu điện Sài Gòn (PTI Sài Gòn) được thành lập vào năm 2005, là một trong những chi nhánh của PTI. Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, PTI Sài Gòn là đơn vị Lao động tiên tiến – xuất sắc qua các năm do Tổng Cty khen tặng; doanh thu đạt top 3 trong toàn hệ thống PTI
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa chỉ liên hệ Tang 3, Toa nha Dalitower, so 24C Phan Dang Luu, P.6, Q.Binh Thanh, HCM
Kết nối với chúng tôi