CEGROUP 57 views

This company has no active jobs

CEGROUP

CE GROUP mang sứ mệnh phục vụ các tổ chức từ qui mô nhỏ vừa và lớn trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp thông qua bốn dịch vụ chính : Giải pháp Quản trị , Nhân Lực Chuyên Gia , Nguồn Nhân Lực lao động. Cung cấp tới Khách hàng các dịch vụ từ tuyển dụng, đánh giá, đào tạo và phát triển, tư vấn lao động, thiết kế phần mềm quản lý hoạch định phát triển con đường sự nghiệp cho mỗi thành viên và tổ chức với mục đích chính để tập trung nâng cao nhất chất lượng , năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân tới tổng nguồn lực của tổ chức, cùng toàn thể các hoạt động của cấu trúc và vận hành bộ máy nhân sự.
Thông tin công ty
  • Tỉnh\thành phố Hà Nội
  • Địa chỉ liên hệ 106 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Kết nối với chúng tôi